Zmiany w aplikacji – 9 sierpnia 2018

Szybsze wprowadzanie dat

Aby usprawnić wprowadzanie danych umożliwiliśmy wpisywanie dat z pominięciem myślnika. Wpisując 20180809 system automatycznie podzieli zmieni datę na 2018-08-09.

Przełączanie zakładek za pomocą klawiatury

Aby usprawnić wprowadzanie danych umożliwiliśmy przełączanie zakładek za pomocą strzałek na klawiaturze.

Funkcja ta działa jeżeli kursor nie znajduje się wewnątrz pola tekstowego. Aby szybko wyjść z pola tekstowego należy nacisnąć przycisk „Enter”.

Szybkie wyszukiwanie za pomocą numeru telefonu

Wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania klientów po numerze telefonu z poziomu wyszukiwarki w górnym menu.