Nowe parametry konfiguracyjne, obsługa zestawienia prowizyjnego TUW

Nowe parametry konfiguracyjne (rozliczenia)

Dodaliśmy nowe parametry konfiguracyjne dla rozliczeń.

  • Wypełniaj datę zapłaty przy dodaniu płatności do rozliczenia
    Domyślnie przy rozliczaniu płatności (import zestawienia prowizyjnego lub ręczne dodanie raty do rozliczenia) powoduje wypełnienie daty zapłaty na termin płatności (datę wymagalności). To zachownie można zmienić za pomocą tego parametru.
  • Stornuj kwotę płatności (inkaso) przy dodawaniu korekty polisy podczas importu rozliczenia z TU
    Przy imporcie zestawienia prowizyjnego dla ujemnych prowizji tworzona jest korekta powiązana z polisą. Przypis oraz kwoty płatności/rat są domyślnie stornowane. To zachownie można zmienić za pomocą tego parametru.

Obsługa wczytywania zestawienia prowizyjnego TUW

Dodaliśmy obsługę nowego formatu rozliczenia prowizyjnego TUW.

 

Zmiany w aplikacji – 9 sierpnia 2018

Szybsze wprowadzanie dat

Aby usprawnić wprowadzanie danych umożliwiliśmy wpisywanie dat z pominięciem myślnika. Wpisując 20180809 system automatycznie podzieli zmieni datę na 2018-08-09.

Przełączanie zakładek za pomocą klawiatury

Aby usprawnić wprowadzanie danych umożliwiliśmy przełączanie zakładek za pomocą strzałek na klawiaturze.

Funkcja ta działa jeżeli kursor nie znajduje się wewnątrz pola tekstowego. Aby szybko wyjść z pola tekstowego należy nacisnąć przycisk „Enter”.

Szybkie wyszukiwanie za pomocą numeru telefonu

Wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania klientów po numerze telefonu z poziomu wyszukiwarki w górnym menu.

Zmiany w aplikacji – 8 sierpnia 2018

Lepszy raport przypisu: szczegóły w eksporcie do Excela

Na raporcie przypisu (Raporty -> Przypis) dodaliśmy nagłówek wraz ze szczegółami.

Oznaczanie wykonania kontaktu z klientem

Na powiadomieniach (kończące się polisy, terminy płatności rat) umożliwiliśmy oznaczanie zaznaczanie opcji „Kontakt z klientem został wykonany”.

Po oznaczeniu powiadomienie zniknie z listy (można je zobaczyć ponownie używając filtra „Wyświetlaj oznaczone jako kontakt wykonany”).

Na liście kończących się polis moża również w szybki sposób dodawać notatki za pomocą ikony notesu.