Nowe parametry konfiguracyjne, obsługa zestawienia prowizyjnego TUW

Nowe parametry konfiguracyjne (rozliczenia)

Dodaliśmy nowe parametry konfiguracyjne dla rozliczeń.

  • Wypełniaj datę zapłaty przy dodaniu płatności do rozliczenia
    Domyślnie przy rozliczaniu płatności (import zestawienia prowizyjnego lub ręczne dodanie raty do rozliczenia) powoduje wypełnienie daty zapłaty na termin płatności (datę wymagalności). To zachownie można zmienić za pomocą tego parametru.
  • Stornuj kwotę płatności (inkaso) przy dodawaniu korekty polisy podczas importu rozliczenia z TU
    Przy imporcie zestawienia prowizyjnego dla ujemnych prowizji tworzona jest korekta powiązana z polisą. Przypis oraz kwoty płatności/rat są domyślnie stornowane. To zachownie można zmienić za pomocą tego parametru.

Obsługa wczytywania zestawienia prowizyjnego TUW

Dodaliśmy obsługę nowego formatu rozliczenia prowizyjnego TUW.